ROGER MARIN
arquitecto técnico 1996/1999 EUPB
Control de Qualitat segons CTE i EHE-08.
Inspeccions ITE. Diagnosi i terapèutica d'edificis existents
Certificació energètica d'edificis existents

XAVI POCH
arquitecto 1999/2007 ETSAB
arquitecto técnico 1996/1999 EUPB
PFC 1999 HORSENS POLYTECHNIC (DINAMARCA)
Posgrado en gestion y planeamiento urbanistico.

ROMAN MORALES
arquitecto técnico 1996/1999 EUPB
Postgrau Disseny i anàlisi estructural avançat
Disseny i Càlcul de Forjats en l’Edificació
Disseny i Càlcul de Fonaments en l’Edificació
Estructures de fàbrica (DB SE F)

RAQUEL VICENTE
arquitecto 1999/2006 ETSAV
arquitecto técnico 1996/1999 EUPB
PFC 1999 HORSENS POLYTECHNIC (DINAMARCA)